Pro co nejrychlejší vyřízení vratky nebo reklamace využijte možnost vytištění reklamačního formuláře, který přiložte společně se zásilkou. Je možné i psaný ručně.

Musí obahovat min. tyto údaje: Jméno, číslo objednávky, popis problému a číslo bankovního účtu nebo vytištěnou faktůru s těmito údaji. 

Vzor odstoupení od smlouvy

Almix.cz
Za Poříčskou bránou 11
18600 Praha 8
 
Balíkem do ruky
 
 
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
 
Vážení,
 
 
dne ________ jsem v internetovém e-shopu www.almix.cz na základě objednávky č. ________, která byla potvrzena dne ______, objednal zboží __________ za cenu ______ ,- Kč. Zboží mi bylo dobírkou doručeno dne _________, kupní cena byla uhrazena na základě dobírky.
 
 
Tímto si Vás dovoluji informovat, že využívám svého zákonného práva a odstupuji od uzavřené kupní smlouvy shora citované, pokud jde o specifikované zboží. Toto zboží vracím nepoškozeno samostatnou poštovní zásilkou doporučeně na adresu firmy. Zaplacenou kupní cenu prosím vraťte bankovním převodem na můj účet č. ________________ vedený u banky __________.
 
 
V ____ dne _____
 
 
________________
 
[Jméno]
 
 

V případě reklamace produktů, je nutný vyplněný formulář.

Reklamační řízení 30dnů bude započato dnem přijetí zásilky na naše reklamační oddělení.

 

Formulář pro reklamaci zboží  

Formulář ke stažení

adresa pro reklamace:

almix.cz

Za Poříčskou bránou 11

Praha 8, 186 00

 

Důležité upozornění pro zákazníky při zakoupení EGR ventilu a následné reklamace!!!

V ojedinělých případech se může stát, že bude nutné reklamovat EGR ventil z duvodu hlášení chyby na diagnostice. Všichni výrobci těchto EGR ventilů vyžadují nejlépe kopii z diagnostického měření, kde je zobrazena chyba, většinou v podobě kódu a pak také kopii faktury ze servisu ve kterém byl EGR montován.