Vrácení zboží v zákonné lhůtě 14 dnů.

Zboží musí být nerozbalené nebo nejevit známky používání. Vrácený produkt je nutné zabalit do krabice nebo folie. Na originální obal nesmí být nalepena samolepka od přepravce. Obaly větších rozměrů v měkkém originálním obalu, je nutné použít bublinkovou folii, stejně jako bylo dodáno naší společností. V případě nedodržení těchto podmínek bude účtováno 20% za náhradu na nový obal.

Pro kladné a co nejrychlejší vyřízení vratky nebo reklamace využijte možnost vytištění reklamačního formuláře, který přiložte společně se zásilkou. Je možné i psaný ručně.

Musí obahovat min. tyto údaje: Jméno, číslo objednávky, popis problému a číslo bankovního účtu nebo vytištěnou faktůru s těmito údaji. 

Vzor odstoupení od smlouvy

Almix.cz
 
Za Poříčskou bránou 11
 
18600 Praha 8
 
 
doporučeně
 
 
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
 
Vážení,
 
 
dne ________ jsem v internetovém e-shopu www.almix.cz na základě objednávky č. ________, která byla potvrzena dne ______, objednal zboží __________ za cenu ______ ,- Kč. Zboží mi bylo dobírkou doručeno dne _________, kupní cena byla uhrazena na základě dobírky.
 
 
Tímto si Vás dovoluji informovat, že využívám svého zákonného práva a odstupuji od uzavřené kupní smlouvy shora citované, pokud jde o specifikované zboží. Toto zboží vracím nepoškozeno samostatnou poštovní zásilkou doporučeně na adresu firmy. Zaplacenou kupní cenu prosím vraťte bankovním převodem na můj účet č. _________ vedený u banky __________.
 
 
V ____ dne _____
 
 
________________
 
[Jméno]
 

Vrácení platby

Při vrácení zboží do 14dnů nebo reklamaci, budou prostředky vráceny pouze bankovním převodem, na účet oznámený zákazníkem. Vrátit platbu složenkou není možné.

Při vrácení zboží do 14dnů v případě nevhodně vybraného zboží kupující bere na vědomí, že zboží bude vráceno kompletní nepoužité a nerozbalené. V případě rozbalení, testování a používání bude účtován storno poplatek 20%. V případě vrácení nekompletního zboží nebude vrácení uznánoKupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

V případě reklamace auto-moto produktů, je nutný vyplněný formulář včetně údajů o vozidle, v opačném případě nebude reklamace uznána a produkt bude zaslán zpět.

Reklamční řízení 30dnů bude započato dnem přijetí zásilky na naše reklamační oddělení.

Formulář pro reklamaci zboží  

Formulář ke stažení

adresa pro reklamace:

almix.cz

Za Poříčskou bránou 11

Praha 8, 186 00

 

Důležité upozornění pro zákazníky při zakoupení EGR ventilu a následné reklamace!!!

V ojedinělých případech se může stát, že bude nutné reklamovat EGR ventil z duvodu hlášení chyby na diagnostice. Všichni výrobci těchto EGR ventilů vyžadují nejlépe kopii z diagnostického měření, kde je zobrazena chyba, většinou v podobě kódu a pak také kopii faktury ze servisu ve kterém byl EGR montován. Pokud nebudou tyto podklady k reklamaci dodány, nemůžeme zaručit kladné vyřízení reklamace.