I. Základní ustanovení

 

 1. Tímto udělujete souhlas společnosti J.S.J. Autocentrum s.r.o., IČO:2893989, DIČ:CZ28939891, se sídlem, J.S.J. Autocentrum s.r.o., Na Harfě 935/5c (dále jen: „Správce“), ke zpracovávání osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „Nařízení GDPR”), aby zpracovávala následující osobní údaje.

 

 

II. Kategorie a typ zpracovávaných dat

 

 1. Jméno a příjmení, emailová adresa, název společnosti, poštovní adresa, telefonní číslo je možné zpracovávat na základě souhlasu a nutné zpracovávat za účelem nezbytného plnění smlouvy.

 

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 

3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů je:

 

 1. zpracování nezbytné pro splnění smlouvy jejíž smluvní stranou je subjekt údajů podle článku 6 odstavce 1 písm. b) Nařízení GDPR;
 2. zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje podle článku 6 odstavce 1 písm. c) Nařízení GDPR;
 3. subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů podle článku 6 odstavce 1 písm. a) Nařízení GDPR;
 4. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, například poskytování marketingu formou newsletteru nebo obchodních sdělení podle článku 6 odstavce 1 písm. f) Nařízení GDPR a podle § 7 odstavce 2 zákona č. 480/2004 Sb.

 

3.1 Účelem zpracování osobních údajů je:

 1. Vyřízení objednávky vyplývající ze smluvního vztahu mezi subjektem a Správcem dle zákona č. 89/2012 Sb., popřípadě dle jiného smluvního vztahu;
 2. Ukládání Vašich nákupních preferencí a následné přizpůsobení nabídky na internetových stránkách Správce;
 3. Spouštění marketingových a remarketingových kampaní na reklamních platformách Google, Seznam.cz, Microsoft, Facebook ale také pomocí RTB systémů Adform, Criteo, Pubmatic a jiných využívající nákup reklamy prostřednictvím DSP (Demand Side Platforms) a SSP (Supply Side Platforms);
 4. Rozesílání obchodních sděleních (newslettery, push notifikace a jiné) v rámci marketingových a remarketingových kampaní s využitím vlastních prostředků nebo prostředků třetích stran (platforma pro rozesílání e-mailů, sw pro notifikaci uživatelů).

 

3.2 Ze strany správce dochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování podle článku 22 Nařízení GPDR. S tímto zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti, info@almix.cz.

 

IV. Doba uchování Vašich údajů činí

4. Doba uchování Vašich osobních údajů je závislá na účelu, pro který budou tyto osobní údaje využity a to:

 1. Pro účel plnění smluvního vztahu mezi subjektem a Správcem: po dobu poskytnutí plnění
 2. Pro marketingové účely: 8 let
 3. Pro evidenci plnění: 15 let

 

4.1 Po uplynutí doby definované pro uchování Vašich osobních údajů, jsou tyto osobní údaje Správcem vymazány.

 

V. Zpracování osobních údajů

5. Zpracovávat osobní údaje subjektu mohou pro správce, zpracovávat také tito zpracovatelé:

 1. Poskytovatelé softwarového řešení uvedených v článku III., odstavec 3.1, písmene a), b), c) a d) tohoto Souhlasu se zpracováním osobních údajů;
 2. Poskytovatel softwarového řešení, aplikace, služby a jiní zpracovatelé, které nemusí Správce v současné době využívat;
 3. Společnost,  J.S.J. Autocentrum s.r.o., Na Harfě 935/5c, Praha 9, 190 00 .

 

5.2 Správce a zpracovatel přijmou opatření pro zajištění toho, aby jakákoliv fyzická osoba, která jedná z pověření správce nebo zpracovatele a má přístup k osobním údajům, zpracovávala tyto osobní údaje pouze na pokyn správce, pokud jí jejich zpracování již neukládá právo Unie nebo členského státu.

 

VI. Příjemci osobních údajů správce

6. Příjemci osobních údajů jsou firmy nebo osoby, které:

 1. Zajištující realizaci smlouvy mezi správcem a dotčeným subjektem (např. spediční společnosti, realizace plateb, nadstandardní služby apod.);
 2. Zajištující marketingové služby viz článek III. odstavec 3.1, písmene a), b), c) a d) tohoto Souhlasu se zpracováním osobních údajů;
 3. Zajišťující chod internetových stránek, www.almix.cz (např. partner, subjekt marketplace, externí dodavatelé apod.);
 4. Zajišťující správnou agendu společnosti: J.S.J. Autocentrum s.r.o., provozující internetové stránky www.capforwheel.eu, z hlediska zákona o (např. právní poradenství, účetnictví apod.).